Kulturadministrasjon

Kulturadministrasjon er tilgjengelig for telefoner og besøk på hverdager mellom kl 08.00 og 15.30.

Vår post og besøksadresse er:
Kongensgt 44, 8514 Narvik

Plassoversikt i Teatersalen