Natur – Tilknytning

MALERI – KARI NORD

Utstillingen åpner 13.april kl.18.00

Maleriene til Nord er abstrakt, ekspresjonistisk uten kjente symboler og hvor hele uttrykke gir en opplevelse. En opplevelse som man ikke alltid kan sette ord på, men som kan røre ved tilskuerens egen historie. Maleteknikken er egg-olje tempera på lerret.

På denne utstillingen, NATUR-TILKNYTNING, er i hovedsak maleriene malt i arktiske strøk og i løpet av de siste 15 årene.

Kari Nordheim, med kunstnernavnet Nord, er vokst opp i Bardu og ble tidlig glad i å være i naturen. Selv mens hun bodde på Østlandet oppsøkte hun uberørt natur på sine mer enn 30 arbeidsreiser. For kort tid siden flytte hun tilbake til Troms. Naturen med sin ro og sin estetikk har hatt betydning for å komme inn i en kunstnerisk prosess.

Hun er medlem av NBK, NNBK og har deltatt på en rekke utstillinger: https://karinord.no/pages/utstillinger

Abstrakt ekspresjonisme er en kunstretning som vokste ut av Vasilij Kandinskijs malestil for 100 år siden. Etter 1940 ble dette en viktig kunstretning. Abstrakte former, nye metoder og ikke minst at man frir seg fra skrevne og uskrevne regler er sentralt.

Inger Sitter, kjent norsk ekspresjonist, var mentor for Kari Nord og de delte synet på hvordan de gikk inn i den ekspresjonistiske prosessen.

For Nord har teknikk og idé vært mindre viktig. Hun fokuserer på prosessen ved å komme til grensen av det bevisste for å hente opp noe nytt. Ikke male tingen selv, men forholdet mellom formene og fargene. Natur-tilknytning er vesentlig for henne. Gjennom lengre opphold i naturen kan hun fange opp naturens stemning – den hun bare kan ane.

Kari Nord sier:«Der på grensen av det tenkbare kan jeg ane noe nytt. Fordi opplevelsen har vekket en tidligere opplevelse, en lagret sanseerfaring i min indre natur. Denne sanseerfaringen, en liten bit av virkeligheten som ennå ikke er formulert, kommer opp til overflaten og kan bli erkjent. En glemt opplevelse som jeg husker uten å vite det.

Jeg aner hva som skal males og henter frem på den måten en del av den ikke formulerte, forestillingsløse virkeligheten. Jeg skildrer ikke naturen selv, men forholdene mellom fargene og formenes innbyrdes liv.»

Les mer om kunstner.

Bokbad, 20. april kl. 18.00

”Ditt kunstuttrykk, 10 trinn til maleri som berører” https://karinord.no/pages/kontakt

I bokbadet vil Kari Nordheim, forfatter og kunstner samtale med Ann-Kristin Hanssen, journalist om:

  • Hva som skal til for at et maleri berører
  • Hvordan man som kunstner kommer i den gode prosessen som kan gi et slikt produkt
  • Hvordan man som tilskuer kan møte et abstrakt uttrykk

Ann-Kristin Hanssen er journalist i Fremover og jobber med både podkast, avis og video. Hun har foto som hobby og er opptatt av komposisjon – og det å få frem et uttrykk i bildene. Fotografering er jo å tegne med lys. Ann-Kristin elsker å ta bilde av forlatte bygg, bilvrak i naturen og andre motiver som fascinerer henne.

 

Åpningstider torsdag til søndag:

Utstillingen åpner 13. april kl. 18.00 og bokbad 20. april kl. 18.00

Torsdag til søndag hele april:
12.00 – 15.00
17.00 – 20.00

MALERI – KARI NORD

Utstillingen åpner 13.april kl.18.00

Maleriene til Nord er abstrakt, ekspresjonistisk uten kjente symboler og hvor hele uttrykke gir en opplevelse. En opplevelse som man ikke alltid kan sette ord på, men som kan røre ved tilskuerens egen historie. Maleteknikken er egg-olje tempera på lerret.

På denne utstillingen, NATUR-TILKNYTNING, er i hovedsak maleriene malt i arktiske strøk og i løpet av de siste 15 årene.

Kari Nordheim, med kunstnernavnet Nord, er vokst opp i Bardu og ble tidlig glad i å være i naturen. Selv mens hun bodde på Østlandet oppsøkte hun uberørt natur på sine mer enn 30 arbeidsreiser. For kort tid siden flytte hun tilbake til Troms. Naturen med sin ro og sin estetikk har hatt betydning for å komme inn i en kunstnerisk prosess.

Hun er medlem av NBK, NNBK og har deltatt på en rekke utstillinger: https://karinord.no/pages/utstillinger

Abstrakt ekspresjonisme er en kunstretning som vokste ut av Vasilij Kandinskijs malestil for 100 år siden. Etter 1940 ble dette en viktig kunstretning. Abstrakte former, nye metoder og ikke minst at man frir seg fra skrevne og uskrevne regler er sentralt.

Inger Sitter, kjent norsk ekspresjonist, var mentor for Kari Nord og de delte synet på hvordan de gikk inn i den ekspresjonistiske prosessen.

For Nord har teknikk og idé vært mindre viktig. Hun fokuserer på prosessen ved å komme til grensen av det bevisste for å hente opp noe nytt. Ikke male tingen selv, men forholdet mellom formene og fargene. Natur-tilknytning er vesentlig for henne. Gjennom lengre opphold i naturen kan hun fange opp naturens stemning – den hun bare kan ane.

Kari Nord sier:«Der på grensen av det tenkbare kan jeg ane noe nytt. Fordi opplevelsen har vekket en tidligere opplevelse, en lagret sanseerfaring i min indre natur. Denne sanseerfaringen, en liten bit av virkeligheten som ennå ikke er formulert, kommer opp til overflaten og kan bli erkjent. En glemt opplevelse som jeg husker uten å vite det.

Jeg aner hva som skal males og henter frem på den måten en del av den ikke formulerte, forestillingsløse virkeligheten. Jeg skildrer ikke naturen selv, men forholdene mellom fargene og formenes innbyrdes liv.»

Les mer om kunstner.

Bokbad, 20. april kl. 18.00

”Ditt kunstuttrykk, 10 trinn til maleri som berører” https://karinord.no/pages/kontakt

I bokbadet vil Kari Nordheim, forfatter og kunstner samtale med Ann-Kristin Hanssen, journalist om:

  • Hva som skal til for at et maleri berører
  • Hvordan man som kunstner kommer i den gode prosessen som kan gi et slikt produkt
  • Hvordan man som tilskuer kan møte et abstrakt uttrykk

Ann-Kristin Hanssen er journalist i Fremover og jobber med både podkast, avis og video. Hun har foto som hobby og er opptatt av komposisjon – og det å få frem et uttrykk i bildene. Fotografering er jo å tegne med lys. Ann-Kristin elsker å ta bilde av forlatte bygg, bilvrak i naturen og andre motiver som fascinerer henne.

 

Åpningstider torsdag til søndag:

Utstillingen åpner 13. april kl. 18.00 og bokbad 20. april kl. 18.00

Torsdag til søndag hele april:
12.00 – 15.00
17.00 – 20.00