Regionens kulturhus, Narvik Kulturhus, byr årlig på mer enn 100 ulike forestillinger, med rundt 25.000 besøkende.

I tillegg er tradisjonsrike Malmen et møtested og en kulturarena for spesielt den yngre garde.
Med økt aktivitet har vi nå behov for å styrke bemanningen

Kulturhuset trenger deg!

visjon_kulturhuset_web2

Illustrasjon: Kyrre M Kalseth

Vi søker en allsidig kulturmedarbeider som også kan være stedfortreder for kulturhus-sjefen.

Narvik Kulturhus og tradisjonsrike Malmen er et møtested for alle. Vi planlegger for renovering og «kraftsamling» av mer kultur i dette kulturkvartalet, og inviterer deg til delta på denne reisen.

Vi er et forholdsvis lite team, og vi løfter i lag for å sikre at kulturhuset utvikles videre som regionens møteplass midt i sentrum.

Vil du bli en del av teamet, vil du bidra til enda flere og enda bedre små og store kulturarrangement året rundt?
Du vil også få et avdelingsansvar for Narviks tradisjonsrike møtested, Malmen.
Arbeidet fordrer teft for ledelse, sterke samarbeidsegenskaper og en kulturell forståelse og kompetanse.

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår, et godt arbeidsmiljø, og gode utviklingsmuligheter.
Vil du vite mer, ta kontakt med kulturhusets leder, Bjørnar Mikkelborg, telefon 916 48200.

Søknad sendes innen 19. mai 2023 til bjornar@narvikkulturhus.no

Mer om stillingen:

Som kultur-medarbeider vil du være en nøkkelperson for det lokale og regionale kulturliv.

Blant arbeidsoppgavene

 • Booking, planlegging og koordinering av arrangementer, i nært samarbeid med teamet for øvrig.
 • Løpende samarbeid og koordinering med kulturlivet, så vel frivillige og amatører som profesjonelle.
 • Deltagelse i utvikling av profilen for det tradisjonsrike utestedet Malmen
 • Avdelingsansvar inkludert ansvar for drift- og personal for Malmen.
 • Bidra til markedsføring av Kulturhusets og Malmens arrangement
 • Operativt arbeid i forbindelse med arrangementsavvikling
 • Aktiv i planlegging av større konferanser som skal ha kulturelt innhold og i arrangementer med servering
 • Stimulere til nytenkning, innovasjon og samhandling med kultur- og reiselivsnæring.
 • Bidra til å utarbeide søknader til aktuelle tilskuddsordninger.
 • Ansvar for oppgjør og økonomioppfølging knyttet til arrangementer
 • Budsjettansvar for eget område

Arbeidsoppgavene vil kunne bli justert og tilpasset søkers kompetanseprofil.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og/eller arbeidserfaring innen kulturfeltet eller tilsvarende arbeid.
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter med flere involverte.
 • Erfaring fra arbeid/prosjekter i komplekse/tverrfaglige organisasjoner.
 • Produsenterfaring kan være en fordel, men er ikke et krav.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og vilje til utvikling av kultur i hele sin bredde er avgjørende.

Du må;

 • Kunne jobbe strukturert og løsningsorientert. Være nysgjerrig og motiverende.
 • Ha sterke samarbeidsevner og være inkluderende
 • Kunne kommunisere godt, skriftlig og muntlig på norsk og gjøre deg forstått på engelsk.

Vi kan tilby deg

 • Varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø med muligheter for vekst og utvikling.
 • Hjelp med å skaffe bolig/barnehage.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforbindtlig samtale:

 • Bjørnar Mikkelborg er kulturhussjef, telefon 916 48200
 • Roger Bergersen er styreleder i Folkets Hus, Kulturhusets morselskap, telefon 907 33520
 • Marit Hienn er styreleder i Narvik Kulturhus, telefon 959 46785